رویداد ملی صادرات
خدمات فنی و مهندسی ساختمان

با رویکرد طراحی

برگزاری رویداد در قالب کارگاه های آموزشی با موضوع صادرات خدمات طراحی ساختمان

و برگزاری مسابقه ی ملی طراحی، با جوایز نفیس و ارزنده

همایش ۱۳ و ۱۴ دیماه ۱۴۰۲

در قطب اقتصاد و انرژی کشور در منطقه ویژه پارس جنوبی استان بوشهر برگزار می گردد.

جهت شرکت در همایش پرواز خود را به مقصد عسلویه رزرو نمایید.

تماشای ویدئو معرفی رویداد

حامیان معنوی برگزاری رویداد